Konkurs KSIĄŻKA ROKU 2016

Trwa XI edycja konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Na konkurs można zgłaszać wydawnictwa niebeletrystyczne, np. naukowe, popularnonaukowe czy albumy wydane w 2016 roku.

Termin zgłaszania prac upływa 6 listopada 2017 r.

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin.
2. Lubelszczyzna.
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada nastąpi 8 grudnia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej.

Pełna informacja, w tym regulamin konkursu, tryb dostarczania książek oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie WBP.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    28 września 2017