Konkurs im. I. Brodzkiej-Wald na pracę doktorską z humanistyki

Fundusz Wieczysty im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald, upamiętniający życie i zasługi swojej Patronki, realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od sześciu lat organizowany jest także Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie. Partnerem Konkursu jest Fundacja Tygodnika Polityka.

Nabór zgłoszeń w VI edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald jest skierowana do osób, które w 2017 roku obroniły pracę doktorską z dziedziny humanistyki, poświęconą współczesności.

Nabór wniosków trwa do 23 lutego 2018 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku można dołączyć opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2018 r.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i prof. Marek Zaleski oraz dr Tomasz Żukowski z Instytutu Badań Literackich PAN. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Więcej informacji, w tym wzór wniosku i regulamin Konkursu dostępne są na stronie: www.funduszewieczyste.pl.


Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę
w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 – doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 – stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności – ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2017 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI „Zostańcie z nami!” od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

***

Kontakt do Organizatora:
Kaja Petryka
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel. 22 622 01 22 (wew. 13)
k.petryka@filantropia.org.pl

Źródło treści Aktualności: Organizatorzy konkursu

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    29 stycznia 2018