Konkurs Grantowy Dziekana WH

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 13 LISTOPADA 2015 R.

W dniu 27 października 2015 r. ruszył Konkurs Grantowy Dziekana Wydziału Humanistycznego na projekty, które będą odbywać się w semestrze zimowym.

O dotację ubiegać się mogą organizacje studenckie z Wydziału Humanistycznego UMCS.

Pula dotacji: 15 000 zł.

Wnioski należy składać do 4 listopada 2015 r. w siedzibie RWSS w pokoju 020B (Wydział Humanistyczny, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

Jednocześnie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym dla kół i organizacji studenckich, które otrzymały dofinansowanie w semestrze letnim.

Poniżej zamieszczono terminy dyżurów, a w załącznikach Regulamin Konkursu, wzór wniosku i sprawozdania.
(Oprac. Piotr Borowski RWSS)

Wtorek
27.10.2015

Środa
28.10.2015

Czwartek
29.10.2015

Piątek
30.10.2015

Poniedziałek
2.11.2015

Wtorek
3.11.2015

Środa
4.11.2015

9:40–11:15

9:40–11:00

14:30–15:30

13:00–14:30

9:40–13:45

9:40–11:15

9:40–11:00

13:00–14:20

 

 

 

 

13:00–14:20

 

    Aktualności