Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny

9 kwietnia 2016 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie odbędzie się II Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny - największe i najbogatsze merytorycznie wydarzenie branżowe dla wszystkich tłumaczy z województwa lubelskiego.

Pomysłodawcą i organizatorem tego wyjątkowego w skali regionu przedsięwzięcia jest Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, którego misją jest integracja, doskonalenie zawodowe lokalnego środowiska tłumaczy oraz propagowanie najlepszych praktyk i najwyższych standardów pracy tłumacza.

Hasło tegorocznej edycji kongresu brzmi „KOMPETENTNY TŁUMACZ – WAŻNE OGNIWO W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ”. Program Kongresu ma dostarczyć argumentów na zburzenie mitu, co do wyłącznie służebnej roli tłumacza w komunikacji biznesowej. Celem jest wykazanie, iż kompetentny tłumacz to ważny partner w kontaktach handlowych, którego umiejętności mogą zadecydować o powodzeniu przedsięwzięcia.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu.

Partnerami Kongresu są: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.

Szczegółowy program, informacje o partnerach i ekspertach tego wydarzenia, a także informacje o zapisach znajdują się na stronie internetowej Kongresu pod adresem http://kongres.lst-lublin.org.pl/ kliknięcie spowoduje przeniesienie do zewnętrznego serwisu w nowej karcie


Źródło informacji: Organizatorzy

 

    Aktualności