Konferencja: Współczesne neofilologie w teorii i praktyce.

Koło Naukowe Germanistów zaprasza studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: Anglistyki, Bałkanistyki, Germanistyki, Hispanistyki i Iberystyki, Lingwistyki Stosowanej, Portugalistyki, Romanistyki, Rusycystyki oraz Ukrainistyki do wzięcia udziału w Studenckiej Konferencji Naukowej: „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”, która odbędzie się 7 marca 2020 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Celem Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” jest zaprezentowanie zainteresowań naukowych studentów kierunków neofilologicznych z Wydziału Humanistycznego UMCS oraz stanu badań, jakie prowadzą, przygotowując np. prace semestralne, dyplomowe i magisterskie w języku kierunkowym.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin:

  • językoznawstwa
  • literaturoznawstwa
  • kulturoznawstwa
  • translatoryki
  • komparatystyki
  • glottodydaktyki
  • socjolingwistyki
  • etnolingwistyki i in.

Prezentacja dorobku naukowego studentów odbędzie się w sekcjach językowych i grupach wg wybranej dyscypliny naukowej. Każda sekcja będzie moderowana przez pracownika naukowego Wydziału Humanistycznego.

Forma referatów jest dowolna. Czas trwania prezentacji 15 minut + 5 minut dyskusja.

Termin konferencji: 7 marca 2020 r.
Miejsce konferencji: Wydział Humanistyczny UMCS, V piętro.

Język konferencji: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński i bułgarski.
Koszt konferencji: 20 zł

Termin składania zgłoszeń i abstraktów: 23 luty 2020 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Najlepsze referaty będą przekazane do recenzji i wydane w Studenckich Zeszytach Naukowych Wydziału Humanistycznego. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Zapytania prosimy kierować na adres:

lub

    Aktualności