Konferencja: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym

Zakład Dziennikarstwa Wydzialu Politologii UMCS oraz Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UMCS zapraszają do udziału w konferencji „Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym”.

20 maja 2016 r.
Sale 218 i 219 w Budynku Wydziału Humanistycznego UMCS
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Program konferencji

9.00 – Rozpoczęcie konferencji, Przedstawiciele władz Uczelni oraz Organizatorzy
9.10 – Oddziaływanie kreowanym medialnie tłem, prof. dr hab. Piotr Łukowski, Uniwersytet Łódzki
9.30 – Programy radiowe dla dzieci w wieku szkolnym, dr Katarzyna Zagórska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
9.50 – Rysunek dziecka w wieku od 7 do 12 lat a język wizualny nowych mediów. Raport z badań, dr Bernadeta Didkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10.10 – Społeczna odpowiedzialności mediów za przekaz informacyjny, dr Agata Opolska-Bielańska, Uniwersytet Warszawski
10.30 – Parafraza reklamy, dr Małgorzata Jasińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
10.50 – Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne dzieci w wieku szkolnym?, dr Anna Granat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.10 – dyskusja
11.30 – przerwa na kawę

12.00 – Przegląd nowych wirtualnych zagrożeń dzieci i młodzieży, dr Karolina Walczak, Uniwersytet Łódzki
12.20 – Gry komputerowe jako bodziec zachowań agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym, dr Aleksandra Gralczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
12.40 – Percepcja Internetu, głównie platformy YouTube (video-blogi), przez dzieci w wieku szkolnym, mgr Bartosz Pietrzyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
13.10 – Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym z perspektywy dziennikarzy, lic. Dariusz Okoń, lic. Grzegorz Rekiel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
13.30 – Działalność fundacji Nowoczesna Polska na rzecz edukacji medialnej w polskich szkołach, lic. Paulina Ołtusek, Fundacja Nowoczesna Polska

13.50 – dyskusja
14.15 – obiad

Konferencja z cyklu „Recepcja mediów” będzie poświęcona wpływowi przekazów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na uczniów klas I−VI szkoły podstawowej. Temat ten ma charakter interdyscyplinarny, dlatego organizatorzy liczą na obecność przedstawicieli rozmaitych nauk, jak: psychologia, pedagogika, medioznawstwo, językoznawstwo, socjologia, filozofia itd., a nawet nauk medycznych oraz zachęcają do uczestnictwa w konferencji również nauczycieli różnych przedmiotów, zwłaszcza: nauczania początkowego, języka polskiego, plastyki, muzyki, informatyki i etyki.

Organizatorzy liczą, że wnioski z poszczególnych referatów i wypowiedzi w czasie dyskusji będzie można wykorzystać jako cenny argument w apelu środowiska naukowego i nauczycielskiego w sprawie utworzenia oraz wdrożenia w szkołach przedmiotu „edukacja medialna” lub wprowadzenia założeń programu edukacji medialnej w zakres przedmiotów już istniejących. W związku z narastającym problemem pojawiania się coraz większej liczby doniesień o negatywnych skutkach wpływu mediów na młodych ludzi, ale i niewykorzystywania w pełni zasobów medialnych do wzbogacania ich rozwoju, wykształcenia i umiejętności, należy być pewnym, że konferencja taka ma niewątpliwe uzasadnienie.

Program konferencji dostępny jest także w załączniku.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    16 maja 2016