Konferencja "POP-PL Kultura popularna w Polsce do 1939 roku"

Uniwersytet SWPS ma zaszczyt zaprosić kulturoznawców, historyków, socjologów, filmoznawców, literaturoznawców oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w sympozjum naukowym

POP-PL
Kultura popularna w Polsce do 1939 roku

15 stycznia 2016 roku
Uniwersytet SWPS, Warszawa

Celem sympozjum jest stymulacja interdyscyplinarnych badań nad rodzimą kulturą popularną sprzed 1939 roku
i integracja różnych środowisk badaczy i badaczek zajmujących się tą tematyką.
Szczegółowe informacje w załączniku.

    Aktualności