Konferencja "Oświeceniowe zapisywanie pamięci" (28-29.09)

Zakład Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UMCS serdecznie zaprasza w dniach 28-29 września 2017 r. na obrady Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OŚWIECENIOWE ZAPISYWANIE PAMIĘCI. Spotkanie poświęcone będzie przejawom i metodom literackiego utrwalania pamięci indywidualnej i zbiorowej, zwłaszcza historycznej, w epoce oświecenia. Udział w konferencji zapowiedzieli znakomici historycy literatury, znawcy Wieku Świateł.

PROGRAM

28 września 2017 r. (czwartek)
Mała Aula Wydziału Humanistycznego UMCS
(Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)

9.00 – 9.30
Powitanie uczestników konferencji

9.30 – 11.00
Teresa Kostkiewiczowa (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Doświadczenie – wspominanie  – upamiętnianie. Pamięć indywidualna w poezji polskiej drugiej połowy XVIII wieku

Alina Aleksandrowicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Puławski ogród pamiątek

Dobrochna Ratajczakowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pamięć arkadyjska. O komediach Krasickiego

Halina Wiśniewska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Niezapomniane nazwy kwiatów w „Skarbcu" Grzegorza Knapiusza (1643)

11.00 – 11.15
Przerwa

11.15 – 12.15
Krzysztof Trybuś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), O vicańskiej lekcji pamięci – kilka pytań do badaczy literatury polskiego oświecenia

Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Godni pamięci. Kilka uwag o biografistyce oświeconych

Antoni Czyż  (Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach), Duchowość jako pamięć – Teofila Szklińska, benedyktynka i poetka

12.15 – 12.30
Przerwa

12.30 - 14.00
Bernadetta Kuczera-Chachulska (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), „Zapisywanie pamięci" a estetyka wypowiedzi poetyckiej na przełomie oświecenia i romantyzmu (Brodziński –  Mickiewicz)

Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Podróżna praca pamięci. Obrazy i odczytania przeszłości wspólnot narodowych i wyznaniowych w podróżopisarstwie Juliana Ursyna Niemcewicza, Edwarda Raczyńskiego i Józefa Sękowskiego

Dyskusja

14.00 – 15.00
Przerwa

15.00 – 16.30
Piotr Kąkol (Uniwersytet Gdański), „Ale chcę pamięć przynajmniej zostawić”. Pamięć wpisana w gdańskie panegiryki urodzinowo-imieninowe

Grzegorz Zając (Uniwersytet Jagielloński), „Listy litewskie" Juliana Ursyna Niemcewicza – jak obecna jest w nich historia?

Łukasz Zabielski (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku), Przepisywanie pamięci. O później twórczości Kajetana Koźmiana

Dyskusja

29 września 2017 r. (piątek)
Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
(Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)

10.00 – 11.00
Agata Demkowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Oblicza pamięci w elegii „ExtinctaeSocietatimeae” księdza Jana Michała Denisa SJ

Agnieszka Gocal (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), Miejsca pamięci w „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego

Magdalena Partyka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Pulsowanie pamięci w oświeceniowym dzienniku podróży do Włoch

11.00 – 11.15
Przerwa

11.15 – 12.15
Magdalena Abramczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Kategoria pamięci w twórczości Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej na przykładzie „Miast, gór i dolin”

Małgorzata Chachaj (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), „Opisanie życia wsławionych Polaków” Aleksandra Chodkiewicza

Katarzyna Puzio (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej  w Lublinie), Pamięć o szkockiej przeszłości utrwalona w relacjach Polaków z podróży na Wyspy Brytyjskie z początku XIX wieku

12.15 – 13.00
Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie obrad

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    26 września 2017