Konferencja „Ocenianie szkolne na cenzurowanym (...)"

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie zaprasza na obrady ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego", która odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Początek wydarzenia w dniu 27 września 2018 roku w Małej Auli w gmachu Wydziału Humanistycznego (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

9.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.30 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI z udziałem:

  • JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego
  • Prorektor UMCS ds. Kształcenia prof. dr hab. Aliny Orłowskiej
  • Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr. hab. Roberta Litwińskiego
  • Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS prof. dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego

Szczegółowy program obrad

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2018