Konferencja na WP „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 roku”

Pracownia Badań nad Reportażem przy Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Retoryczne zapraszają na obrady konferencji naukowej pt. „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 roku”.

W czerwcu 2019 roku minie trzydzieści lat od pierwszych wolnych wyborów w najnowszej historii Polski. To trzydzieści lat w nowym kształcie politycznym, społecznym i gospodarczym, trzydzieści lat przemian, sukcesów i porażek, trzydzieści lat życia na własny rachunek i mentalnej rewolucji.

Jak podkreślają Organizatorzy "W tak mozaikowej i migotliwej rzeczywistości reportaż zajął miejsce powieści realistycznej. Ona przechadzała się jak lustro po gościńcu - on jest ekranem odbijającym to, co tak szybko dzieje się na miejskich trotuarach i w szklanych wieżowcach, na wiejskich drogach i w gminnych sklepikach. Ma nawet moc wyświetlania tego, co dzieje się w naszych głowach, choć dostęp do tego wydaje się niemożliwy. Reporterzy potrafią jednak podejść tak blisko swoich bohaterów, że mamy wrażenie słyszenia ich myśli. Sztuka opowieści o szczegółach i drobiazgach, poprzez które możemy zobaczyć całe światy, w polskiej szkole reportażu została doprowadzona do mistrzostwa."

I stawiają pytania "Jakie obrazy ostatnich trzech dekad życia w naszym kraju znalazły się w reporterskich przekazach? Co kiedyś zobaczą, czego posłuchają, o czym przeczytają ci, którzy będą próbowali zrozumieć nas i nasze czasy? Jakie "małe realizmy" i wielkie metafory przyniósł wysiłek reporterów nieustających w staraniach, żeby pochwycić to, co najważniejsze, choć wcale nie otwiera wieczornych wiadomości?"

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2018 roku na Wydziale Politologii UMCS (Lublin, Plac Litewski 3).

PROGRAM do pobrania >>>

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2018