Konferencja "Lublin w kulturze – kultura w Lublinie" (25-26 maja)

Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają w dniach 25-26 maja 2017 r. na konferencję naukową „Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności”.

Wydarzenie jest częścią obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia lokacji Lublina na prawie magdeburskim. To dwudniowe spotkanie badaczy z różnych środowisk jest drugą z cyklu konferencji naukowych zaplanowanych w jubileuszowym roku 2017. W styczniu odbyła się konferencja archeologiczna „Lublin - początki kariery miasta do XVI wieku”.

Miejscem obrad będą sale Muzeum Lubelskiego w Lublinie (ul. Zamkowa 9). Wydarzenie ma charakter otwarty.

Konferencja jest próbą uchwycenia pełnego i integralnego obrazu – szeroko rozumianego – dziedzictwa kulturowego Lublina, na które składają się: zmiany krajobrazu naturalnego, rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta, jego kultura materialna, spuścizna dokumentacyjna, dorobek w dziedzinie kultury pisma i książki, kultura literacka, dziedzictwo artystyczne, sztuka teatralna, lokalne nazewnictwo oraz obyczaje. Relikty przeszłości Lublina – te powszechnie znane, ale również rozproszone, zapomniane i utracone – oraz działalność twórców, środowisk i instytucji, współtworzą jego wielokulturowy charakter. Od średniowiecza do dziś stanowi on o tożsamości i znaczeniu naszego miasta.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zostali zaproszeni: historycy, historycy literatury, językoznawcy, historycy sztuki, kulturoznawcy, bibliolodzy, konserwatorzy, architekci, geografowie oraz pracownicy archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji. Przez dwa dni uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchania 60 wystąpień przygotowanych przez badaczy z Lublina, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

Pierwszy dzień konferencji (25 maja) otworzy krótka sesja plenarna. Kolejne referaty zostaną zaprezentowane w trzech równoległych blokach tematycznych (sekcjach):
Sekcja A Miasto – mieszkańcy – życie kulturalne – blok poświęcony historii Lublina i różnym wymiarom życia jego mieszkańców: politycznemu, prawnemu, religijnemu, kulturalnemu i codziennemu (od czasów najdawniejszych po drugą połowę wieku XIX).
Sekcja B Przestrzeń – architektura – twórcy – zabytki – blok poświęcony lubelskim zabytkom sztuki, ich historii, symbolice, powiązaniach stylowych i konserwacji oraz związanych z Lublinem twórcom i ich dziełom.
Sekcja C Lublin literacki – blok poświęcony obecności Lublina w literaturze oraz środowiskom literackim i autorom tworzącym w nim teksty poetyckie, prozatorskie i widowiska teatralne od renesansu do współczesności.

W drugim dniu (26 maja) obrady będą się toczyć w dwóch sekcjach tematycznych:
Sekcja A Miasto – mieszkańcy – życie kulturalne (kontynuacja obrad dnia poprzedniego) – referaty dotyczyć będą historii i życia kulturalnego Lublina od końca wieku XIX do dziś.
Sekcja B Rękopisy – druki – biblioteki – wydawcy – to blok tematyczny poświęcony różnym formom istnienia słowa – lubelskim dokumentom, rękopisom, drukom, a także księgozbiorom, spuściznom po osobach zasłużonych dla Lublina i wydawcom.

Konferencja jest adresowana do środowiska naukowego oraz osób zaangażowanych w tworzenie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także do wszystkich, profesjonalnie i amatorsko, zainteresowanych przeszłością miasta – dziennikarzy, nauczycieli, regionalistów, osób zajmujących się organizowaniem turystyki oraz mieszkańców Lublina.

Szczegółowy program konferencji do pobrania znajduje się na stronach Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    19 maja 2017