Konferencja: Lublin – początki kariery miasta do XVI wieku

Miasto Lublin i Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
zapraszają na konferencję zorganizowaną w ramach obchodów Jubileuszu
700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi

Lublin. Początki kariery miasta do XVI w.

19-20 stycznia 2017 roku
w
Teatrze Starym w Lublinie

Program

19 stycznia 2017 r.

 • 9.00   Otwarcie Obchodów Jubileuszowych - Prezydent Miasta Lublin
 • 9.30   Lublin naukowy - prof. dr hab. Marian Harasimiuk (Lublin)

I. Blok lubelski

 • 10.00   Wprowadzenie - prof. dr hab. Andrzej Kokowski (Lublin)
 • 10.30   Powstanie Lublina. Uwarunkowania geograficzne - prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Lublin)
 • 11.00   Początki Lublina w świetle badań archeologicznych - dr hab. Marek Florek (Lublin)
 • 11.30   Proces lokacji miasta Lublina na prawie niemieckim - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Lublin)
 • 12.00-12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30   Pokaz militariów i akcesoriów z czasów początków kariery miasta - Drużyna Grodów Czerwieńskich

II. Blok ogólnopolski

 • 13.30   U źródeł podziału Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni - prof. dr hab. Michał Parczewski (Rzeszów)
 • 14.00   Wczesna urbanizacja wschodniej Małopolski - prof. dr hab. Andrzej Buko (Warszawa)
 • 14.30   Lublin. Na przedpolu Grodów Czerwieńskich - dr hab. Marcin Wołoszyn (Rzeszów, Lipsk, Niemcy)
 • 15.00   Lublin – w sąsiedztwie Chełma  - dr Tomasz Dzieńkowski (Lublin)
 • 15.30   Panel swobodnej dyskusji

20 stycznia 2017 r.

III. Blok europejski

 • 10.30   O czym wiedziano na Zachodzie. Lublin i jego okolice w średniowiecznych przekazach pisanych
  - prof. dr. hab. Christian Lübke (Lipsk, Niemcy)
 • 11.00   Lublin widziany z południa. Polsko-wegierskie związki dynastyczne, polityczne i ekonomiczne w XIV-XVI w.
  - dr István Petrovics  (Szeged, Węgry)
 • 11.30   Między Nowogrodem a Lublinem: polityczne, kulturowe relacje Nowogrodu, Litwy i Polski w XIV-XVI w.
  - prof. dr. hab. Aleksandr Musin (Petersburg, Rosja)
 • 12.00   Unia Lubelska – spojrzenie z Moskwy (koniec XVI-XVII w.) - dr hab. Konstantin Jerusalimskij (Moskwa, Rosja)
 • 12.30   Lublin jako ośrodek kultury europejskiej – podsumowanie  - prof. dr hab. Andrzej Kokowski (Lublin)
 • 13.00   Zakończenie Konferencji


 

  Aktualności

  Data dodania
  17 stycznia 2017