Konferencja: Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy – ogłoszenie

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk organizują w dniach 6-7 października 2016 r. konferencję naukową pt. "Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu".

Założeniem konferencji jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu badań naukowych, a także zaprezentowanie rozwiązań praktycznych sytuujących się m.in. w następujących obszarach tematycznych:

  • Czytelnicy, praktyki czytania i użytkowania piśmiennictwa – ujęcie historyczne.
  • Czytelnictwo, czytanie, czytelnicy współcześnie sfera cyfrowa w kulturze czytelniczej, nowe przestrzenie i praktyki komunikacyjne, narzędzia i technologie, wydawcy.
  • Użytkownicy bibliotek i informacji w dobie kultury multimedialnej: nowe technologie i kanały komunikacyjne w budowaniu relacji bibliotek z użytkownikami, w promocji wiedzy, czytelnictwa i usług bibliotecznych.
  • Biblioteki, archiwa, muzea – tradycja i kontynuacje w epoce digitalnej, przemiany form dystrybucji i obiegu kultury: biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, katalogi i bibliograficzne bazy danych, e-media i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy; działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
  • Biblioteki – Internet – działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
  • Budowa i wykorzystanie otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych, digitalizacja i wizualizacja zasobów informacji i wiedzy.
  • Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą.

Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2016 r.
Formularz zgłoszeniowy w pliku WORD,37 KB jest do pobrania w załączniku.

Strona interentowa konferencji znajduje się pod adresem:

http://bg.umcs.lublin.pl/konferencja2016/index.php kliknięcie spowoduje otwarcie zewnętrznego serwisu w nowej karcie  

 

    Aktualności