Konferencja: Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. O tradycji i przemianach w czasach kultury cyfrowej i Internetu

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie
oraz
Biblioteka Główna UMCS

zapraszają na obrady konferencji naukowej

"Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy.
Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu"

6-7 października 2016 r.
Wydział Humanistyczny UMCS
Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Program wydarzenia http://old.bg.umcs.lublin.pl/konferencja2016/program.php


Strona internetowa konferencji znajduje się pod adresem: http://old.bg.umcs.lublin.pl/konferencja2016/

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    3 października 2016