Konferencja archeologiczna - Muzeum Lubelskie 31.03-1.04. 2016

Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie
zapraszają

w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r.

na XXXII konferencję
,,Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015”

Obrady odbędą się w salach Muzeum Lubelskiego.

Doroczna konferencja organizowana przez środowisko archeologiczne w Lublinie zgromadzi tym razem ponad 100 autorów, którzy zaprezentują 54 wystąpienia referatowe i prawie 30 posterowych. Obok relacji z sezonowych badań wykopaliskowych przedstawione zostaną syntezy i podsumowania interdyscyplinarnych projektów naukowo-badawczych, realizowanych wspólnie przez polskich i zagranicznych naukowców. Przyjadą badacze z ponad 50 instytucji z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz Niemiec.

Program konferencji znajduje się w załączniku, do pobrania w pliku PDF, 5,56 MB.
Projekt graficzny plakatu i programu: Elżbieta Jachacz.

    Aktualności