Konferencja archeologiczna - KAFU w Lublinie

Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodnieuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii UMCS jest organizatorem międzynarodowej konferencji KAFU, której obrady odbędą się 24 czerwca 2016 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Konferencję patronatem objęli
JM Rektor UMCS Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
oraz
Prezydent Miasta Lublin Dr Krzysztof Żuk

PROGRAM WYDARZENIA:

9.00 – Begrüßung durch den JM Rektor der UMCS Prof. Dr. Stanisław Michałowski und Stadtpräsident Dr. Krzysztof Żuk
9.15 – Begrüßung durch den Vorsitzenden der KAFU Prof. Dr. Matthias Wemhoff. Überreichung der Ernennungsschreiben an die neuen Mitglieder

Vorträge zur Archäologie der Region

9.30 – Dr. Sylwester Sadowski: Swaryczów – ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur als Beispiel für ein systematisches Forschungsprojekt zu einer Fundstelle.
10.00 – Dr. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska: Ulów – ein Beispiel interdisziplinärer Siedlungskammerforschung.
10.30 – Dr. habil. Piotr Łuczkiewicz: Die jüngere vorrömische Eisenzeit als Beispiel für überregionale Forschung in Lublin.
11.00 – Prof. Dr. Andrzej Kokowski: Gustaf Kossinna im Osten. Ein Beispiel für KAFU-Forschung in Lublin.
11.30 – Diskussion
12.30 – Mittagsessen in "Hades –Szeroka"
14.00 – Besichtigung des Landesmuseums Lublin (Ausstellung zur Vor- und Frühgeschichte und Kapelle mit byzantinischen Fresken)

Aktuelle Forschungsprojekte und Forschungen

16.00 – Dr. Heide Eilbracht/Sebastian Kriesch M.A.: Vorstellung der Datenbank des Akademie Projektes „Ostpreußen“.
16.30 – Dr. Jaroslaw Rola: Vorstellung des Museums Piła/Schneidemühl.
16.50 – Kacper Martyka M.A.: Reconstruction of Viking-age grave from Dąbrowa near Bartoszyce (former Damerau, Kr.
Bartenstein).
17.10 – Dr. Marcin Bohr: Forschungsgeschichte und Wiederentdeckung des kaiserzeitlichen Gräberfeldes von Schertendorf, Kr. Grünberg.
17.30 – Dr. Christoph Jahn / Iza Szter M.A.: Die Gräberfelder von Groß Strengeln, Kr. Angerburg (Stręgiel, pow. węgorzewski): aktuelle Forschungen zur Rekonstruktion und Analyse der Funde der Römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit aus der Prussia-Sammlung am Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin.
17.50 – Cecilia Hergheligiu M.A.: Ramutten – ein wiederentdecktes mittelalterliches Gräberfeld im Memelland.
18.10 –Abschlussdiskussion

19.30 – Empfang von Stadtpräsident Dr. Krzysztof Żuk in "Sielsko-Anielsko"


Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU) została utworzona w 2001 r. w Berlinie z inicjatywy dyrektora Museum für Vor- und Frühgeschichte Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz prof. Willfrieda Menghina, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Wojciecha Nowakowskiego oraz dyrektora Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie nad Menem prof. Siegmara von Schnurbeina.

Komisję powołano w celu skoordynowania działań w zakresie prowadzenia studiów nad zbiorami zabytków i zasobami archiwalnej dokumentacji z badań archeologicznych realizowanych do 1945 r. w środkowej i północno-wschodniej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: Polski, Litwy, Łotwy, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz – w dalszej perspektywie – Białorusi i Ukrainy. W trakcie swojej dotychczasowej działalności KAFU zorganizowała szereg konferencji naukowych, a wyniki niektórych ogłoszone zostały drukiem, np. Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie (red. W. Nowakowski, M. Lemke, Warszawa 2003).

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    20 czerwca 2016