Komunikat w sprawie trybu pracy Wydziału Humanistycznego

Szanowni Państwo,

przypominamy, że kształcenie na Wydziale Humanistycznym w semestrze
zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywa się w trybie zdalnym. W
związku z tym wszelkie sprawy organizacyjno-administracyjne - zaświadczenia, podania, wnioski, itp. - obsługiwane są w również za pomocą systemów teleinformatycznych (drogą telefoniczną, mailową lub przy pomocy systemu USOS).

Zarówno stanowiska ds. obsługi studiów jak i inne jednostki
organizacyjne naszego Wydziału pracują codziennie w godzinach 7:15 -
15:15. W tym czasie chętnie odpowiemy na Państwa telefony i e-maile.

Jednocześnie przypominamy, że w związku ze obowiązującymi regulacjami prawnymi ważność legitymacji studenckich została automatycznie przedłużona (w tym momencie do dnia 29.11. 2020 r.).
Studenci pierwszych roczników zamieszkujący w Lublinie będą informowani
przez opiekunów studiów o sposobie przekazania legitymacji. Natomiast
osoby zamieszkujące poza granicami Lublina otrzymają legitymacje drogą
pocztową (listem poleconym).

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2020