Obrony zdalne- rezerwacja sal

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego i trybem zdalnym nauczania, egzaminy dyplomowe odbywać się będą wyłącznie w trybie online. Wobec powyższego w wyjątkowych okolicznościach* możliwe jest przeprowadzenie egzaminów w siedzibie uczelni - z obowiązkiem zachowania szczególnych przepisów i obostrzeń, a także wyjątkowego reżimu sanitarnego. Wydział Humanistyczny zapewnia w wyznaczonych salach narzędzia do przeprowadzenia egzaminu, środki do dezynfekcji oraz dba o dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie jest to jednoznaczne z możliwością przeprowadzenia obrony w trybie stacjonarnym, w obecności Komisji Egzaminacyjnej, a jedynie stworzeniem możliwości studentom na wykorzystanie sprzętu Wydziałowego.

* - W przypadku poważnych problemów z prywatnym sprzętem komputerowym lub dostępem do Internetu student powinien poinformować o potrzebie przystąpienia do obrony w siedzibie uczelni swojego opiekuna (promotora). Promotor dokonuje rezerwacji sali (nr 1, 24 lub 30 parter NH) kontakując się drogą mailową lub telefoniczną z: joanna.kuropatnicka@umcs.pl lub kat.brzyska@umcs.pl, tel. 81 537 27 62 - po uprzednim sprawdzeniu dostępności terminów w kalendarzu dostępnym poniżej:

Jeżeli przebieg egzaminu dyplomowego wymaga obecności pracownika inżynieryjno- technicznego, promotor powinien dodatkowo skontaktować się z Panem Tomaszem Ajzakiem: tomasz.ajzak@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 2764- w celu ustalenie szczegółów przebiegu obrony.

Aktualność nie dotyczy obron realizowanych poza salami nr 1, 24 i 30.

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2020