Jubileusz 10-lecia Koła Metodologicznego Historyków UMCS w Lublinie

Koło Metodologiczne Historyków UMCS wraz z opiekunem - dr Ewą Solską zapraszają na wydarzenie przygotowane z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności Organizacji. Uroczyste spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 roku w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie (ul. Idziego Radziszewskiego 16).

W programie m.in.:

■ 14.00: uroczyste rozpoczęcie, przywitanie gości, słowo wstępne;
■ 14.20: film wspomnieniowy KMH UMCS Lublin;
■ 14.30: spotkanie z Redakcją portalu ohistorie.eu połączone z dyskusją z Gośćmi;
■ 15.40: prezentacja i dyskusja wokół wybranych projektów Organizacji:
              * Rajd po Lubelszczyźnie Nieznanej
              * „e-TV Historia"
              * Geocaching – historyczne skrzynki miasta Lublina
■ 16.50: konkurs Niepodległa. Wykreuj własną Niepodległą – wręczenie nagród laureatom konkursu;
■ 17.20: projekt historyczno-muzyczny Based On A True Story (B.O.a.T.S.), czyli rap, beatbox i historia w jednym. Wystąpią: Andrzej „Andy” Dąbrowski i Patryk „Pasut” Płokita;
■ 18.10 – zakończenie wydarzenia

Uwaga! Porządek spotkania, godzina rozpoczęcia i zakończenia danego punktu programu mogą ulec zmianie.

Partnerem spotkania jest Instytutu Historii UMCS.
Patronatem medialnym wydarzenie objęła Telewizja Akademicka TV UMCS oraz portal internetowy ohistorie.eu.

Zaproszenie i program do pobrania w pliku jpg. >>>


Jubileusz 10-lecia Koła Metodologicznego Historyków UMCS

Dziesięć lat temu w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęło działalność Koło Metodologiczne Historyków (KMH). Organizacja powstała w grudniu 2008 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Pomorskiego, formowana od podstaw przez dr Ewę Solską z Zakładu Metodologii Historii UMCS (do dzisiaj opiekunkę Koła), a także grupę studentów zaangażowanych m.in. w ideę popularyzacji nowych nurtów, zjawisk, zwrotów, stylów badań historycznych.

Dorobek Koła stanowi spektrum wszelkich działań organizacyjnych w przestrzeni Uniwersytetu, począwszy od spotkań tematycznych z artystami różnych dziedzin nauki i sztuki przez interdyscyplinarne konferencje naukowe poświęcone trendom badawczym we współczesnej humanistyce, po cykliczny udział m.in. w Lubelskim Festiwalu Nauki oraz Kozienaliowym Festiwalu Nauki. Ale to tylko cząstka tego, co Organizacja ma za sobą, jak i przed sobą.

Należy podkreślić, że Uniwersytet mimo stereotypu instytucji tradycyjnej i zhierarchizowanej stanowi w rzeczywistości ogromną przestrzeń dla innowacyjnych przedsięwzięć, które spotykają się z życzliwością pracowników i zainteresowaniem studentów; o tym ostatnim świadczy to, że Koło działa już dziesięć lat mimo cyklicznej wymiany kadry członkowskiej i nie zamierza rezygnować ze swojej działalności. Dochodzi do tego jeszcze jeden element: ciągłe ścieranie się pomysłów trenujące umiejętność argumentacji i uczenie się współpracy w rozwiązywaniu problemów. Organizacja otwiera się na pozauniwersyteckie podmioty współpracy: szkoły, muzea, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, domy kultury itd., co wiąże się przy tym z aktywną działalnością na rzecz rozwoju miasta Lublina.

Co istotne również, członkowie KMH niezmiennie zapraszają do uczestnictwa studentów wszystkich kierunków i wydziałów, także z innych lubelskich uczelni, czekając na nowe inicjatywy.

Zbliżające się wydarzenie, czyli Jubileusz 10-lecia KMH UMCS Lublin, tak ważny dla Organizacji i jej członków, nie będzie tylko zwyczajnym podsumowaniem dotychczasowej działalności Koła, ale przede wszystkim stanie się „siłą napędową” do dalszej, owocnej pracy.
-----------------
Koło Metodologiczne Historyków UMCS w mediach:


Tekst przygotowany przez Organizatora wydarzenia.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    14 grudnia 2018