Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej - konferencja 14-15.09.2017

Zakład Językoznawstwa Kognitywnego oraz Zakład Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają w dniach 14-15 września 2017 r. na konferencję z cyklu Umysł • Kultura • Komunikacja.

Temat przewodni tegorocznej edycji to "Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej".

Obrady odbędą się na Wydziale Humanistycznym UMCS (Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

Link do programu i abstraktów: http://www.umcs.pl/pl/program-i-ksiazka-abstraktow,11873.htm.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronach: (wersja angielska) www.cognition.umcs.pl lub (wersja polska) http://www.umcs.pl/pl/umysl-kultura-komunikacja.htm.

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2017