IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka

Instytut Filologii Romańskiej UMCS zaprasza na IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka. Wydarzenie jest zaplanowane na 27-28 kwietnia 2017 r. Miejscem spotkania będzie Wydział Humanistyczny UMCS, Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.

Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka gromadzą naukowców, którzy za przedmiot swoich studiów i rozważań obrali język w perspektywie diachronicznej - badających języki dawne w dziedzinie paleografii, fonetyki, gramatyki, leksykografii, semantyki i dialektologii, prezentujących różne szkoły metodologiczne w ujęciu historycznym. Spotkanie ma również na celu poznanie obszarów współczesnych badań filologów historycznych.

Na zgłoszenia organizatorzy oczekują do 31 października 2016 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie konferencji w serwisie UMCS pod adresem: www.snbhj4.umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    8 sierpnia 2016