IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce”

Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe serdecznie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, która odbędzie się 23-24 listopada 2017 r. w Arenie Lublin.

Głównym celem IV Panelowego Spotkania Dyskusyjnego „Innowacje w praktyce” (PSD 2017) jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość:

 • zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu;
 • nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów możliwej współpracy.

PSD 2017 umożliwi uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. Możliwa będzie także publikacja rozdziałów (4 pkt. MNiSW). Najlepsze prace zostaną opublikowane w wybranych czasopismach naukowych.

Organizatorzy zapraszają również na liczne warsztaty oraz na wystawę innowacyjnych urządzeń badawczo-pomiarowych. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach z zakresu: Design Thinking, budowania zespołu, kreacji wizerunku w internecie, komunikacji oraz możlliwości finansowania innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne

Koordynatorem wydarzenia z ramienia UMCS jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.
Kontakt:

 • mgr Agnieszka Flaga - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS - tel. (81) 537-55-40, e-mail: agnieszka.flaga@umcs.pl
 • dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. nadz. UMCS - Wydział Chemii UMCS - tel. (81) 537 56 27
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzw. UMCS - Wydział Chemii UMCS - tel. (81) 537 57 84

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  31 października 2017