IV edycja konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepsze prace dyplomowe o tematyce miejskiej lub metropolitalnej - nabór prac trwa!

Szanowni Państwo, przekazujemy zaproszenie do konkursu na pracę dyplomową od Instytut Metropolitalnego.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach: (1) najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz (2) najlepsza praca magisterska.

Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej.

W BIEŻĄCEJ EDYCJI KONKURSU BĘDĄ PRZYJMOWANE PRACE, obejmujące następujące zagadnienia: ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego, kształtowanie ładu przestrzennego, mieszkalnictwo, rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych, rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego, ochrona klimatu, środowiska i przyrody, demokracja miejska i partycypacja społeczna, turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne, organizacja edukacji przez samorządy, ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi, polityka społeczna miast. 

Zapraszamy serdecznie studentów do nadsyłania ich w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 10 LIPCA 2020 R.!

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej:

http://im.edu.pl/konkurs/regulamin.

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2020