Instytut Filologii Polskiej i Instytut Neofilologii wśród laureatów programu NAWA "Promocja języka polskiego" 2020

Projekt JĘZYK POLSKI PONAD GRANICAMI wpisuje się w strategię UMCS na lata 2019-2025, (zadania związane z rozwojem współpracy z uczelniami zagranicznymi), jak również w strategię dyscyplin naukowych uprawianych w Instytutach Filologii Polskiej i Neofilologii (prowadzenie działań promujących działalność naukową instytutów, współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi).

Celem projektu jest wparcie polskiej mniejszości w regionie Ijui w Brazylii w obszarze zachowania tożsamości narodowej, doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim i budowania poczucia więzi z polską kulturą (dawną oraz współczesną). Nasze działania zostały zbudowane wokół pomysłu promocji języka polskiego i polskiej kultury poprzez prezentację Lublina i Lubelszczyzny jako regionu skupiającego w sobie jak w soczewce "kulturowe elementy polskości”.

Projekt skierowany jest do beneficjentów z Ijui na południu Brazylii, gdyż region naszego Partnera jest znakomitym przykładem środowiska wielokulturowego, analogicznie do Lublina i Lubelszczyzny określanych jako „miejsce styku trzech kultur”.

 
Zespół:
dr hab. prof. UMCS Małgorzata Latoch-Zielińska - kierownik projektu
dr hab. prof. UMCS J. Krajka 
dr hab. prof. UMCS M. Rzeszutko-Iwan
dr hab. prof. UMCS M. Gabryś-Sławińska
dr hab. prof. UMCS  I. Morawska
 
 
Wyniki w formie PDF:
Więcej informacji: LINK

Autor aktualności: M. Latoch-Zielińska

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Brzyska
    Data dodania
    30 października 2020