Inny Herbert - spotkanie dla Szkół Partnerskich IFP UMCS

Instytut Filologii Polskiej UMCS zaprasza 29 listopada 2018 roku na spotkanie z nauczycielami i uczniami Szkół Partnerskich IFP, które odbędzie się pod hasłem: Inny Herbert. W Roku Zbigniewa Herberta organizatorzy wydarzenia pragną skłonić do namysłu nad tym, co stanowi o wyjątkowości twórczości poety oraz zachęcić uczniów do wyjścia poza szkolny kanon interpretacji i odkrywania mniej znanych utworów autora Przesłania Pana Cogito – do odkrycia „innego” Herberta.

Wystąpienia pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej poprzedzi koncert Jestem tu, jestem z tobą Piotra Selima wraz z Chórem Akademickim UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej.

W trakcie spotkania wręczone także zostaną nagrody laureatom konkursu literacko-artystycznego, poświęconego Herbertowi.

Spotkanie odbędzie się w połączonych Aulach Wydziału Humanistycznego (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A) w godzinach 9.30-12.00.

PROGRAM

9.30 powitanie Gości przez Władze Uczelni, Wydziału oraz Instytutu

9.45 koncert „Jestem tu, jestem z tobą” Piotra Selima wraz z Chórem Akademickim UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej pod dyrekcją Mileny Wnuk

10.15 wykład dr. hab. Andrzeja Niewiadomskiego „Poezja Zbigniewa Herberta. Klasyczna nowoczesność i nowoczesny klasycyzm”

10.45 rozstrzygnięcie konkursu „Inny Herbert”

11.15 panel dyskusyjny „Jak czytać Herberta?” z udziałem prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej, dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego, dr. hab. Rafała Szczerbakiewicza i dr. Przemysława Kaliszuka

12.00 przerwa

12.15 warsztaty dla Uczniów, spotkanie Dyrekcji i Pracowników IFP UMCS z Nauczycielami Szkół Partnerskich

13.00 zakończenie

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    27 listopada 2018