III Studencka Sesja Naukowa nt. „Język, literatura i kultura rosyjska”

27 kwietnia br. odbyła się III Studencka Sesja Naukowa nt. „Język, literatura i kultura rosyjska”. Organizatorami wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Rusycystów, Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego;  koordynatorzy: dr hab. Ewa Białek, opiekun SKNR, prof. dr hab. Siergiej Kowalow, opiekun merytoryczny kierunku rusycystyka (Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego). Konferencja została zorganizowana z inicjatywy dr hab. Ewy Białek z Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego. Sesja miała na celu aktywizację potencjału naukowego członków SKNR oraz popularyzację zagadnień badawczych podejmowanych przez studentów pod kierunkiem opiekunów naukowych z wymienionych katedr.  

Wydarzenie nawiązuje do wieloletniej tradycji naukowej Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów jako organizacji studenckiej. Zgodnie ze statutem misją jej członków jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej, realioznawczej, a także popularyzacja tej wiedzy w różnej formie. Nazwa tegorocznej konferencji bezpośrednio nawiązuje do dwóch wydarzeń pod nazwą Studencka Zimowa Sesja Naukowa oraz Letnia Studencka Sesja Naukowa, które zostały zorganizowane w 2015 r. przez ówczesną koordynator ds. promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej dr Ewę Białek (opiekun organizacji od grudnia 2015 r.). Warto podkreślić, że dorobek koła wypracowany przez pokolenia studentów i ich opiekunów obejmuje liczne przedsięwzięcia o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Jednakże to najnowsze spotkanie naukowe, mimo podobnego celu, miało zupełnie inną formułę, a mianowicie zdalną (platforma MS Teams).

Do udziału w konferencji zgłosiło się dziesięcioro członków SKNR, studentów I i II roku rusycystyki: Wojciech Czajka, Zofia Dziubicka, Kamila Głąb, Natalia Jabłońska, Dominika Kość, Mateusz Koszeluk, Katarzyna Matczuk, Ewa Sadura, Agata Świergiel, Adrian Wasilewski  (zob. program). W sekcji literaturoznawczej wygłoszono cztery referaty, które powstały pod kierunkiem trojga opiekunów naukowych: prof. dr hab. Siergieja Kowalowa, dr hab. Joanny Tarkowskiej, prof. UMCS,dr Małgorzaty Ułanek. W sekcji językoznawczej wysłuchano sześciu wystąpień przygotowanych pod kierunkiem dr hab. Ewy Białek. W wystąpieniach z obu sekcji przedstawiono zarówno fragmenty prac dyplomowych (obronionych lub powstających), jak i tematy zgłębiane odrębnie.

Na otwarciu obrad prof. dr hab. Siergiej Kowalow podkreślił znaczenie tego typu inicjatyw w kształceniu studentów, docenił także aktywność naukową członków Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów. Z kolei dr hab. Ewa Białek wyraziła nadzieję na cykliczność wydarzenia oraz wzrost liczby uczestników, którzy z satysfakcją będą dzielić się wiedzą zdobywaną na naszej uczelni. W czterogodzinnych obradach na platformie MS Teams uczestniczyli: członkowie SKNR, studenci rusycystyki UMCS, a także studenci z innych uczelni (UG, UŁ, UP) oraz wykładowcy: dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS, prof. dr hab. Siergiej Kowalow, dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS, dr Leszek Mikrut, mgr Małgorzata Nakonieczna, dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS, dr Artur Sadecki, dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS, dr Ewa Stawinoga, dr Małgorzata Ułanek, dr hab. Piotr Złotkowski. W obu sekcjach odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem kadry akademickiej, uczestników oraz innych słuchaczy (moderatorzy: dr hab. Ewa Białek, prof. dr hab. Siergiej Kowalow). Podczas dyskusji w sekcji językoznawczej dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS, wyraził uznanie dla zainteresowań naukowych uczestników sesji występujących w obu blokach tematycznych. W podsumowaniu koordynator wydarzenia dr hab. Ewa Białek podziękowała wszystkim za obecność i poświęcony czas. Podkreśliła też istotną rolę opiekunów w rozwoju naukowym młodzieży kształcącej się na uczelni, jak również wkład pracy włożony przez uczestników sesji w przygotowanie się do wystąpień, a także zaangażowanie licznych studentów w działania organizacyjne. 

dr hab. Ewa Białek
organizator i koordynator III Studenckiej Sesji Naukowej nt. „Język, literatura i kultura rosyjska”,
opiekun SKNRKatedra Językoznawstwa Słowiańskiego
Instytut Neofilologii

    Aktualności

    Data dodania
    30 kwietnia 2021