III Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny (1-2.04.2017)

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy we współpracy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS zaprasza w dniach 1-2 kwietnia 2017 r. na III Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny.

Tegoroczny Kongres to dwa dni ciekawych tematów, wiedzy, praktycznych szkoleń i miłych spotkań profesjonalistów z branży tłumaczeniowej.

Tematem przewodnim III edycji będzie JAKOŚĆ W TŁUMACZENIU (w ramach tłumaczeń pisemnych, ustnych, zwykłych i przysięgłych oraz konferencyjnych). Podczas Kongresu przedstawione zostaną w formie referatów i warsztatów najważniejsze informacje na temat międzynarodowych standardów jakości tłumaczenia, odpowiedzialności zawodowej tłumaczy oraz praktyczne wskazówki dotyczące metod kontroli jakości.

Wydarzenie odbędzie się w Małej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS („Nowa Humanistyka”, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin).

Szczegółowe informacje o Kongresie 2017 dostępne są na stronie: http://kongres.lst-lublin.org.pl/  

Studenci i pracownicy UMCS mogą bezpłatnie wziąć udział w części ogólnej wydarzenia.

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    30 marca 2017