III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (22-25.11.2017)

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Fundacja Rozwoju KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”.

Uczestnicy Kongresu będą dyskutować o celach nauczania polonistycznego i  wychowania w  kontekście  przemian  społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Obserwując dominację kultury technologii nad kulturą humanistyczną będą zastanawiać się, jakiego rodzaju działania należy podjąć, by przywrócić kształceniu polonistycznemu na wszystkich szczeblach należne mu fundamentalne miejsce.

22-25 listopada 2017 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aleje Racławickie 14, Lublin

Strona Kongresu: kongresdydaktyki2017.pl

Link do programu: http://kongresdydaktyki2017.pl/index.php/program/

Zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    22 listopada 2017