II Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie oraz partnerzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zapraszają na II Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy.

Konferencja odbędzie się po tytułem „NOWOCZESNE FORMY PRACY W BIBLIOTECE – MOŻLIWOŚCI PLACÓWEK A POTRZEBY I OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKÓW”

8 października 2015 roku
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

Szczegółowy program w załączniku.

Załączniki

    Aktualności