II Lubelska Wiosna Historyczna

Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Koło Naukowe Historyków Studentów, Studenckie Koło Naukowe Archiwistów, Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych oraz każdego zainteresowanego tematyką historii na II Lubelską Wiosnę Historyczną. Wydarzenie odbędzie się 20 maja 2016 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie).

Konferencja została podzielona na dwie części: studencką i doktorancką. Obrady odbędą się w ramach pięciu paneli: Wpływ jednostek na funkcjonowanie instytucji i organizacji (tylko dla doktorantów), Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w XXI wieku, Turystyka historyczna jako dziedzina nauki, Recepcja motywów historycznych w publicystyce i kulturze popularnej, Margines społeczny na przestrzeni dziejów.

Uroczysta inauguracja: 20 maja br., godz. 9.00, Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2016