I Lubelskie Forum Młodych Naukowców

1 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (Lublin, ul. A. Grottgera 2) rozpocznie się I Lubelskie Forum Młodych Naukowców pt. Kierunek Innowacje.

Spotkanie jest skierowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość ze światem nauki lub działalnością badawczo-rozwojową, a więc do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia.

Program

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie spotkania

 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Artur Habza, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

10.15-10.35 „Możliwości rozwoju naukowego młodych naukowców na przykładzie oferty grantowej kierowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do doktorantów i doktorów prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe o potencjale wdrożeniowym”

 • Barbara Pastuszak-Lipińska, Główny specjalista, Sekcja zarządzania programami rozwoju kadry naukowej, NCBR

10.35-10.55 Oferta Narodowego Centrum Nauki (NCN): m.in. konkursy Preludium, Fuga, Etiuda

 • Dr Dorota Kiebzak-Mandera, Koordynator dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce NCN
 • Dr Weronika Bieniasz, Koordynator dyscyplin nauk ścisłych i technicznych NCN
 • Dr Antonina Chmura-Skirlińska, Koordynator dyscyplin nauki o życiu NCN

10.55-11.35 Nauka w biznesie, biznes w nauce

 • Dr inż. Adam Kuzdraliński, Prezes Zarządu Polskie Laboratoria Genetyczne "Vitagenum"

11.35-12.00 Przerwa kawowa

12.00-14.00 Jak skutecznie aplikować o środki w ramach grantów dla młodych naukowców, czyli praktyczne aspekty wypełniania wniosków

Panele w sesjach:

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce - dr Dorota Kiebzak-Mandera (NCN)
 • nauki ścisłe i techniczne - dr Weronika Bieniasz (NCN), Barbara Pastuszak-Lipińska (NCBR)
 • nauki o życiu - dr Antonina Chmura-Skirlińska (NCN)

14.00 Networking i podsumowanie

Rejestracja

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w formacie Word w załączniku) na adres elzbieta.walecka@lubelskie.pl do 26 lutego 2016 r.

Rejestracja przebiega odrębnie dla I części spotkania zaplanowanej w godzinach od 10.00-11.35 oraz dla II części, związanej z aplikowaniem o granty na badania, która odbędzie się w godzinach 12.00-14.00. 
Istnieje możliwość zgłoszenia się na jeden z wybranych paneli lub uczestnictwa w obu częściach spotkania.

Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy: Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelskie Centrum Konferencyjne.

Źródło informacji: Organizatorzy wydarzenia

  Aktualności