I Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie oraz partnerzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie zapraszają na I Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy:

„NOWOCZESNA BIBLIOTEKA – NOWOCZESNY BIBLIOTEKARZ”
19 marca 2015 r.
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
godz. 9:00 - 14:00

Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość stawia coraz to nowe wyzwania przed bibliotekami, ich pracownikami, a także ośrodkami akademickimi kształcącymi przyszłe kadry dla bibliotek. Kwestie dotyczące kierunków rozwoju i zakresu działań bibliotek, różnorodności ról i zadań stojących dziś przez bibliotekarzami oraz nowoczesnej edukacji dla bibliotek, stanowią przedmiot dyskusji, tak w środowisku praktyków, jak i teoretyków.
Pragniemy, aby Forum stało się okazją do wymiany doświadczeń i informacji, zaprezentowania przykładów dobrych praktyk oraz innowacyjnych form pracy w bibliotekach, na tle rozwoju nowych narzędzi komunikacji i rosnących wymagań użytkowników. Chcielibyśmy także wspólnie zastanowić się nad poszerzeniem oferty bibliotecznej w nowoczesny i kreatywny sposób oraz rozważyć kwestię przyszłości zawodu bibliotekarza i bibliotek w cyfrowym świecie.
Żywimy przekonanie, że Forum będzie okazją do integracji środowiska bibliologów, informatologów i bibliotekarzy z Lublina i Lubelszczyzny, stając się zaczątkiem cyklicznych spotkań.

Program konferencji:

9.00 – 9.30 - rejestracja gości
9.30 – 10.00 – otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Maria Juda - Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie
mgr Zofia Ciuruś– Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
mgr Renata Filipiak – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
mgr Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

SESJA PLENARNA: Moderator: dr Anita Has-Tokarz
10.00 – 10.20 – dr Renata Malesa (IINiB, UMCS w Lublinie) "Marketing partnerski w działalności współczesnej biblioteki"
10.20 – 10.40 – mgr Wojciech Olchowski (pedagog medialny, współautor projektu „Komunikacja dla integracji” Urząd Miasta Lublin) "Biblioteka - lokalny ośrodek aktywności społecznej"
10.40 – 11.00 – mgr Katarzyna Poleszak (Filia nr 2, MBP w Lublinie) "Biblioteczny Viral"
11.20 – 11.40 – mgr Grzegorz Woźniak (Filia nr 32: mediateka, MBP w Lublinie) "Biblioteka inaczej. Działania mediateki BIBLIO"

11.40 – 12.10 - Przerwa kawowa

12.10 – 12.30 – mgr Maciej Sztorc (PBW im. KEN w Lublinie) "Internet jako narzędzie promocji bibliotek"
12.30 – 12.50 – mgr Kamil Stępień (IINiB, UMCS w Lublinie) "Wyszukiwanie obrazem. Nowoczesne trendy w wyszukiwaniu informacji"

12.50 – 14.00 – PANEL DYSKUSYJNY
Moderatorzy: dr Renata Malesa, mgr Maciej Sztorc, mgr Grzegorz Woźniak
Nowoczesna biblioteka - czyli jaka? O wyznacznikach nowoczesności.
Nowoczesny bibliotekarz - czyli jaki? Kompetencje szczególnie pożądane.

14.00 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

    Aktualności