Hum Lab DiWI - ogłoszenie zamówienia publicznego

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa informuje, że prace związane z uruchomieniem Humanistycznego Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji (Hum Lab DiWI) wchodzą w fazę realizacji. Uruchomiono procedurę zamówienia publicznego na zakup specjalistycznego sprzętu oraz remont i wyposażenie pomieszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UMCS dotyczącej Zamówień publicznych - Zamówienia z dziedziny nauki pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/zamowienia-z-dziedziny-nauki,5074,1.lhtm

Projektem kieruje i czuwa nad realizacją prac inicjatorka przedsięwzięcia, prof. dr hab. Maria Juda, Dyrektor Instytutu.

Otwarcie Laboratorium planowane jest na przełomie listopada i grudnia. Informacje o postępach w pracach wdrożeniowych będą się systematycznie ukazywać w serwisie UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    12 września 2016