Granty wydziałowe dla młodej kadry i doktorantów w 2016 r.

Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza nabór na konkurs związany z podziałem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (do 35 roku życia) – granty wydziałowe dla „młodej kadry” i doktorantów na rok 2016.

Wnioski (WYPEŁNIONE ELEKTRONICZNIE) należy składać w terminie do 7 marca 2016 r. w Dziekanacie WH (pok. 037)

Wniosek - do pobrania - oraz pozostałe dokumenty znajdują się na stronie Wydziału Humanistycznego w zakładce Wydział/Granty wydziałowe http://www.umcs.pl/pl/granty-wydzialowe,3487.htm     

 

 

    Aktualności