GRANTY - ROZLICZENIE

Informacja o konieczności rozliczenia grantów wydziałowych.

Dziekanat Wydziału Humanistycznego uprzejmie przypomina o konieczności złożenia sprawozdania merytorycznego z grantu wydziałowego dla młodej kadry i doktorantów za 2014 rok.

Sprawozdania należy przedłożyć w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego (pokój 037) niezwłocznie, nie później niż do 13. 01. 2015 r.

 

    Aktualności