Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do ubiegania się o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Informujemy, iż nadal otwarte są dwa konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: ERC Starting Grant dla młodych naukowców oraz ERC Advanced Grants dla doświadczonych naukowców o ugruntowanej pozycji, którzy prowadzą własne badania.

Projekty mogą być realizowane w instytucjach z krajów członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

ERC Starting Grant

Nabór wniosków potrwa do 18 października 2016 r. O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Budżet konkursu pozwoli na sfinansowanie ponad 400 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.

Więcej informacji o ERC Starting Grant na stronie Participant Portal

ERC Advanced Grants

Nabór wniosków potrwa do 1 września 2016 r. Konkurs adresowany jest do doświadczonych naukowców o dużym dorobku naukowym.

Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy, zgodnie z wytycznymi ERC: „Kandydaci ubiegających się o granty ERC Advanced Grant powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym”.

Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2 500 000 euro. Projekty mogą być zaplanowane na okres do 5 lat.

Więcej informacji o ERC Advanced Grants na stronie Participant Portal


Dla osób zainteresowanych udziałem w wymienionych konkursach Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje bezpłatne, indywidualne konsultacje. Zgłoszenia należy kierować pod adres: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl.

30 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Rejestracja zostanie otwarta pod koniec sierpnia i będzie się odbywać na stronie KPK: www.kpk.gov.pl.


Informacja za:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS
tel. 81 537 54 58 (98)
e-mail: marlena.wosiak@umcs.plolga.pliszczynska@umcs.pl;
magdalena.pokrzycka@umcs.pl;

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    8 sierpnia 2016