Fotorelacja z Absolutoriów na Wydziale Humanistycznym

W dniu 18 czerwca 2016 r. odbyły się Absolutoria 2016 na Wydziale Humanistycznym UMCS. Oficjalne uroczystości miały miejsce w połączonych aulach im. Prof. Kazimierza Myślińskiego i Prof. Leona Kaczmarka w gmachu Humanistyki.
W spotkaniu studentów kończących studia i symbolicznym pożegnaniu z Uczelnią, jej władzami, wykładowcami i kolegami wzięły udział władze dziekańskie Wydziału: dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. nadzw. UMCS, dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw. UMCS, a ponadto Prorektor ds. Ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. UMCS, przedstawiciele organizatora Absolutoriów: Prezes Zarządu Fundacji Absolwentów UMCS mgr Arkadiusz Wronowski oraz Vice Prezes dr Adam Szot, dyrektorzy instytutów i nauczyciele akademiccy, znajomi i rodziny studentów.
Pamiątkowe zdjęcia wykonano również na Placu Marii Curie-Skłodowskiej pod pomnikiem patronki Uniwersytetu.

Fot. Daniel Drobik.    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 czerwca 2016