Filmowe podsumowanie Lubelskich Dni Modernizmu

W dniach 20-22 maja 2016 r. odbyły się Lubelskie Dni Modernizmu. Główna organizatorka festiwalu, doktorantka Instytutu Historii UMCS, mgr Izabela Pastuszko, podsumowując wydarzenie wyjaśnia, że idea spotkania ma źródło w fakcie, że doktoranci wkładając wieloletni wysiłek w dokumentowanie i opracowywanie nowych tematów, nie zawsze mają możliwość prezentacji efektów swojej pracy w szerokim, społecznym kontekście. Dlatego też postanowiła zmierzyć się z procesem wdrażania pracy naukowej w przestrzeni kulturalno-społecznej, a na to pozwala temat przygotowywanej przez nią rozprawy. Sam festiwal poprzedzony był rozlicznymi warsztatami. Wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie zaopiniowany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, co zaowocowało przyznaniem dwóch dotacji oraz wsparciem sponsorskim Galerii Tarasy Zamkowe. Dzięki temu w maju bieżącego roku odbyły się Lubelskie Dni Modernizmu i powstała Lubelska Agora Modernizmu – projekt w trakcie wrażania i rozwoju. Szczególne podziękowania za podjęcie ryzyka i wyzwania wykonania projektu oraz pomoc na żmudnej drodze realizacji przedsięwzięcia naukowo- kulturalnego Pani I. Pastuszko kieruje do promotora swojej pracy dr. hab. Mariusza Mazura, prof. nadzw. UMCS oraz prof. dr. hab. Jana Pomorskiego.

Dzięki uprzejmości organizatorów LDM prezentujemy sprawozdanie filmowe z wydarzenia. Film trwa 6 min. 48 sek. i nie posiada napisów ani audiodeskrypcji.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    12 lipca 2016