Erasmus+ dla studentów Instytutu Historii

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Instytutu Historii (Wydział Humanistyczny), mają możliwość odbycia części swoich studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych.

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2020