"Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo" - konkurs w module Fundamenty NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Fundamenty. Wnioski będzie można składać w terminie od 15 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Przedmiot pierwszego konkursu w module Fundamenty to „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku”. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji materiałów źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących tytułowego okresu dziejów Polski.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:

 • przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności;
 • podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych.

Finansowanie może być przyznane na maksymalnie 5 lat, a minimalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF w okresie od 15 listopada 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r.

Biuro ds. Badań Naukowych przypomina również o innych konkursach dla prowadzących badania naukowe. Do 15 grudnia 2016 r. można składać wnioski w konkursach Narodowego Centrum NaukiOPUS 12PRELUDIUM 12SONATA 12 i POLONEZ 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 31 października 2016 r. czeka na wnioski w modułach „Dziedzictwo narodowe”, Uniwersalia 2.1Uniwersalia 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek 
Pokój 1302 i 1303, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  25 października 2016