"Educatio Nova" newsletter - numer 8

Zapraszamy do lektury newslettera czasopisma „Educatio Nova" wydawanego od 2016 r. w serii „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" jako edycja „Sectio N". Powstanie newslettera ma związek z realizacją projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych", który redakcja rocznika uzyskała w 2019 r.

    Aktualności

    Data dodania
    7 stycznia 2021