"Educatio Nova" newsletter - numer 5

Zapraszamy do lektury newslettera czasopisma „Educatio Nova" wydawanego od 2016 r. w serii „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" jako edycja „Sectio N". Powstanie newslettera ma związek z realizacją projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych", który uzyskała redakcja rocznika w 2019 r.

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2020