Educatio Nova newsletter - numer 4

Zapraszamy do lektury newslettera czasopisma „Educatio Nova” wydawanego od 2016 r. w serii „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” jako edycja „Sectio N”. Powstanie newslettera ma związek z realizacją projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych", który uzyskała redakcja rocznika w 2019 r.


We invite you to follow our journal’s newsletter. "Educatio Nova" has been published since 2016 in the series "Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" as its "Sectio N". The creation of the newsletter is related to the implementation of the project "Support for scientific journals" organized by the Ministry of Science and Higher Education in Poland. “Educatio Nova” has been awarded funding in this competition in 2019.

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 marca 2020