Dubaj, Sydney i... lubelskie szachy

Powyższy tytuł nie jest bynajmniej opisem tournée jakiegoś wybitnego lubelskiego mistrza szachowego (choć tacy też byli!). Jest on raczej skróconą wersją topografii aktywności Skriware – polskiej firmy, która w zakresie zdalnego nauczania uchodzi za jednego z rodzimych liderów. Swoimi osiągnięciami (pomysłami na nowoczesną edukację nie tylko w czasach pandemii) firma przekonała tak odległych i nieco egzotycznych partnerów, ale Prezes Zarządu Skriware, Karol Górnowicz w ubiegły piątek (5 czerwca) pojawił się także w Lublinie w Instytucie Historii UMCS.

W spotkaniu (w zasadzie bogatej prezentacji oryginalnego systemu edukacji wprzęgającego doń najnowsze zdobycze technologii) uczestniczyli: przedstawiciel Kuratorium, dyrektorzy lubelskich szkół, instytutowi edukatorzy z Katedry Historii Społecznej i Edukacji, „zespół Profesora Jana Pomorskiego” oraz… drukarka 3D Skriware 2.

Po tych informacjach pora na połączenie pozornie odległych wątków – zwłaszcza Skriware i lubelskich szachów. Oto okazuje się, iż edukacyjny projekt „Historyczne Szachy Lubelskie”, inicjatywa Profesora Jana Pomorskiego, „zmaterializował się” dzięki współpracy Instytutu Historii ze spółką Skriware.

Obie strony doszły do wniosku, że warto kontynuować współpracę i rozszerzyć ją na inne obszary, szczególnie sferę metodyki edukacji zdalnej i wykorzystania technologii 3D w praktyce. W efekcie warszawska spółka bezpłatnie przekazała IH UMCS drukarkę 3D Skriware 2 (wartości prawie 8 tys. zł!). Historycy z UMCS zobowiązali się  natomiast wykorzystywać ją (i cały ekosystem nauczania Skriware) i w edukacji historycznej, i przy ewaluacji Instytutu w dyscyplinie historia. Obie strony przypieczętowały te deklaracje stosowną umową!

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2020