Drugi numer czasopisma "Artes Humanae"

Informujemy, że dostępny jest już drugi numer czasopisma naukowego "Artes Humanae" (II/2017). Zachęcamy do jego lektury na platformie internetowej pisma.

Jednocześnie publikujemy zaproszenie Redakcji do przygotowywania materiałów do kolejnego tomu.

Redakcja “Artes Humanae” zaprasza do zgłaszania abstraktów do trzeciego numeru pisma, którego motywem przewodnim będzie hasło “Fandom i polityka”. Poszukujemy refleksji na temat różnorodnych form współistnienia i przenikania się tych zjawisk oraz propozycji artykułów, których tematyka wpisywać będzie się w ramy wyznaczone przez poniższe hasła:
● polityczny wymiar fanfiction i innych form twórczości fanów,
● fandom a tradycyjne podziały sceny politycznej i opinii publicznej,
● twórczość fanów z krajów z ograniczoną debatą publiczną i/lub autorytarnymi rządami,
● twórczość fanowska a płeć, rasa, seksualność i sprawność,
● formy aktywności politycznej fanów,
● fandomy globalne, transkulturowe i narodowe,
● fandom jako alternatywna wizja wspólnoty,
● “niezależność fandomów” - fandom w perspektywie ekonomicznej/jako
alternatywa dla mainstreamowej ekonomii oraz praktyk wydawniczych.

Propozycje tekstów w formie abstraktów (1500-3000 znaków) wraz z bibliografią można nadsyłać na adres artes.humanae@gmail.com do 15 marca 2018 roku.

Więcej na temat zasad publikowania na stronie: arteshumanae.umcs.pl oraz na profilu fb: https://www.facebook.com/Artes-Humanae-721182098087631/ 

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 lutego 2018