Dr hab. Marta Wójcicka nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr hab. Marta Wójcicka z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii "osiągnięcia naukowe I stopnia" – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym monografię habilitacyjną pt. "Pamięć zbiorowa a tekst ustny".

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne.

W kategorii "osiągnięcia dydaktyczne" nagrody otrzymały dr Renata Gozdecka oraz mgr Anna Mazur z Wydziału Artystycznego UMCS za opracowanie nowatorskiego programu kompleksowych działań edukacyjnych oraz kierowanie realizacją innowacyjnych zajęć kształcących kompetencje dydaktyczne w zakresie edukacji artystycznej.

Gala wręczenia nagród odbyła się 12 października 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Relacja z wręczenia nagród wraz z galerią zdjęć na stronie MNiSW

    Aktualności