Dr hab. Katarzyna Smyk w Laboratorium Semiotycznym UW

Miło nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Smyk, profesor w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS została współpracownikiem Laboratorium Semiotycznego – jednostki badawczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Jedenastoosobowym zespołem kieruje prof. dr hab. Zbigniew Kloch, autor cenionych prac z zakresu historii i teorii literatury, wiedzy o komunikacji społecznej, semiotyki, teorii znaku.

Laboratorium Semiotyczne działa od pięciu lat. W tym okresie zrealizowano w nim finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki trzyletni grant naukowy zatytułowany „Znakowe wartości kultury” , w ramach którego wydano następujące monografie: „Bios –Thanatos – Bios” Lecha Trzcionkowskiego, „Kultura doświadczenia potocznego” Zbigniewa Klocha, „Znakowe wartości kultury” pod red. Z. Klocha, Ł. Grützmachera, M. Kaźmierczaka oraz zorganizowano ponad 40 seminariów naukowych.

O składzie i idei Laboratorium więcej na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    25 maja 2017