Dr hab. Katarzyna Smyk redaktorem "Literatury Ludowej"

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Katarzyna Smyk z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS została przyjęta na stanowisko Redaktora czasopisma „Literatura Ludowa” na lata 2017-2020.

„Literatura Ludowa” jest wiodącym polskim periodykiem poświęconym folklorystyce. Dwumiesięcznik powstał w 1957 roku w Warszawie i do 1968 roku jego redakcji przewodniczył Julian Krzyżanowski; od roku 1972 wydawane jest we Wrocławiu, najpierw pod redakcją Czesława Hernasa, a następnie, do 2016 roku, Jolanty Ługowskiej. Pismo jest organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2016 „Literatura Ludowa” uzyskała 11 punktów.

Gratulujemy i życzymy satysfakcji płynącej ze współtworzenia tego renomowanego czasopisma.


Redakcja serwisu dziękuje Pani dr hab. K. Smyk za dostarczenie materiału do naszych Aktualności.
Ilustracja za serwisem PTL.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    12 grudnia 2016