Dostęp do cyfrowych publikacji naukowych - komunikat BG UMCS

W związku z pojawiającymi się nieporozumieniami związanymi z zakresem uprawnień do użytkowania licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez Uczelnię lub opłacanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostępnych w domenie UMCS, Biblioteka Główna UMCS przypomina o zasadach dostępu w komunikacie, który został opublikowany zarówno w obszarze Pracownik serwisu UMCS, a także znajduje się niżej w formie linku do pliku pdf.

W imieniu Dyrekcji Biblioteki Głównej UMCS publikujemy opracowany przez jej pracowników zestaw informacji o dostępie do licencjonowanych baz danych z cyfrowymi publikacjami naukowymi. 
Ewentualne uwagi należy zgłaszać do kierownika Oddziału Informacji Naukowej BG mgr. Grzegorza Szczypy (adres e-mail: grzegorz.szczypa@poczta.umcs.lublin.pl).
Komunikat BG o zasadach użytkowania licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS.
UWAGA! Wykaz jest aktualizowany zgodnie z informacjami przesyłanymi z BGł UMCS. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2016 r.

Wyszukiwarka naukowa PRIMO

 równoczesne przeszukiwanie:

  • katalogu komputerowego
  • Biblioteki Cyfrowej UMCS i innych bibliotek cyfrowych
  • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych 
    i pełnotekstowych baz danych)
  • zasobów dostępnych w modelu open access
     

źródła pełnotekstowe wymagają logowania, gdy korzysta się z wyszukiwarki poza siecią UMCS

Licencjonowany zasób cyfrowy dla: Wydziału Humanistycznego pobierz w formie PDF

Academic Search Complete

multidyscyplinarna, pełnotekstowo-bibliograficzna baza dostępna w ramach serwisu EBSCO

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft

niemieckojęzyczna baza bibliograficzna z dziedziny literaturoznawstwo

b

wymóg logowania poza siecią UMCS

Cambridge Journals

dostęp pełnotekstowy do 264 tytułów czasopism wydawanych przez Cambridge University Press

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

CEJSH ( THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)

angielskojęzyczna baza danych rejestrująca opisy bibliograficzne  artykułów i recenzji, które pojawiają się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowina, Estonia, Łotwa, Litwa, Serbia, Słowenia i Ukrainie. Częściowo aktywny jest dostęp do pełnych tekstów artykułów

pb

on-line

CEEOL

C.E.E.O.L. is an online archive which provides access to full text PDF articles from 641 humanities and social science journals and re-digitized documents pertaining to Central, Eastern and South-Eastern European topics

(dostęp on-line tylko do wersji opisu bibliograficznego i artykułów w formacie open access, baza nie zakupiona prze UMCS)

pb

on-line

e-czasopisma naukowe UMCS

platforma e-czasopism naukowych, wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

pb

on-line

eJournals

portal oferuje 45 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w całej Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej)

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

ibuk.pl

dostęp do 1489 książek elektronicznych w języku polskim z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów - przez dziesięciu użytkowników

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

International Medieval Bibliography & Bibliographie de Civilisation Médiévale

bibliograficzna baza indeksująca  publikacje (artykuły i książek) dotyczących Średniowiecza. Brak dostępu do pełnych tekstów

b

wymóg logowania poza siecią UMCS

Library, Information Science & Technology Abstracts

zakres tematyczny bazy pełnotekstowej obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię i zarządzanie informacjami itd.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Literary Reference Center

literaturoznawcza baza pełnotekstowo- bibliograficzna dostępna w ramach serwisu baz EBSCO

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MasterFILE Premier

multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MLA International Bibliography

baza bibliograficzna, która zawiera: dane publikowane w ponad 3 000 czasopism na całym świecie, monografiach, bibliografiach, materiałach konferencyjnych. Zakres: kompendium wiedzy o dorobku badań naukowych i krytyki w zakresie światowej literatury, literaturoznawstwa, języków nowożytnych, lingwistyki i badań folklorystycznych.

Zasięg chronologiczny: dane od 1926 r.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Newspaper Source

baza pełnotekstowa artykułów z codziennej prasy amerykańskiej i światowej dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Oxford Journals

dostęp pełnotekstowy do kolekcji czasopism wydawanych przez  Oxford University Press 

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Science Direct

czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SCOPUS

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych, społeczno-humanistycznych - dostęp do pełnych tekstów w ramach licencji UMCS

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SpringerLink

czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademicka prowadzonej przez ICM

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Web of Science (Web of Knowledge)

bibliograficzno-pełnotekstowa baza rejestrująca informacje o cytowalności literatury naukowej

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Wiley Online Library

kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Taylor & Francis Online

 Taylor & Francis Online - platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis. Dostep do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych.  pb wymóg logowania poza siecią UMCS

Legenda:
pb- baza pełnotekstowo-bibliograficzna
b - baza bibliograficzna
Dostęp do licencjonowanych zasobów  z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne.
Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to nr PESEL).

    Aktualności