Delegacja CJiKR i Instytutu Filologii Słowiańskiej w Moskwie

W dniach 3-4 listopada 2016 r. w Moskwie odbył się dziesiąty Kongres "Rosyjskiego Świata" (X Ассамблея Русского мира), zorganizowany przez Fundację „Russkij Mir”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej współpracuje z Fundacją od roku 2009 – w ramach podpisanej wówczas umowy powstało Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.

W dyskusjach panelowych, warsztatach i seminariach kongresowych uczestniczyło ponad 800 delegatów z kilkudziesięciu państw świata, wśród nich znani działacze polityczni i społeczni, ludzie świata nauki i kultury, pisarze, dyplomaci, dziennikarze, przedstawiciele duchowieństwa. Zaproszenie do udziału w Kongresie otrzymała również dr Swietłana Szaszkowa, dyrektor CJiKR UMCS, pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS.
Tegoroczny Kongres poświęcony był problemom zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego Rosji, znaczeniu języka rosyjskiego i najnowocześniejszym metodom jego nauczania, a także, z uwagi na trwający „Rok Kina Rosyjskiego” – radzieckiej i rosyjskiej kinematografii.
Kongresowi towarzyszyły obrady I Międzynarodowego Forum Młodzieży „Pokoleniye Mira”, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji młodzieżowych, studenci i doktoranci-rusycyści oraz młodzi nauczyciele i wykładowcy języka rosyjskiego z kilkudziesięciu państw świata. W pracach Forum wzięło udział dwoje studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS – Natalia Żuk i Łukasz Kieliszek.
Dr Swietłana Szaszkowa jako jedyny przedstawiciel Centrów "Russkij Mir" w Polsce uczestniczyła także w uroczystm przyjęciu zorganizowanym przez Administrację Prezydenta Federacji Rosyjskiej w ramach obchodów „Dnia Jedności Narodowej”.


Pełna relacja na stronie http://www.umcs.pl/pl/cjikr.htm

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    14 listopada 2016